Advokátní kancelář JUDr. Drahomíra Liptáková, JUDr. Hana Homolková

Advokátní kancelář JUDr. Drahomíra Liptáková, JUDr. Hana Homolková

Informace o kanceláři Advokátní kancelář JUDr. Drahomíra Liptáková, JUDr. Hana Homolková

Advokátní kancelář JUDr. Drahomíry Liptákové a JUDr. Hany Homolkové sídlící v centru Českých Budějovic nabízí profesionální právní pomoc od právního poradenství po komplexní vyřízení složitých právních případů. Naše kancelář se specializuje na právo rodinné, občanské, trestní, obchodní (zakládání společností), pracovní a pozemkové právo.

 

OBCHODNÍ PRÁVO:

Právní služby v této oblasti zahrnují všechny aspekty v souvislosti se zakládáním společností, jejich změn, jakož i zajištění chodu společností v souladu se zákonem (např. zvyšování či snižování základního kapitálu, úpravě smluvních vztahů členů statutárních orgánů vůči společnosti aj.) V oblasti obchodně závazkových vztahů připravuje kancelář smlouvy všech typů na základě individuálních potřeb každého konkrétního případu a požadavku klienta.

RODINNÉ PRÁVO, OBČANSKÉ PRÁVO, PRACOVNÍ PRÁVO:

V těchto oblastech advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby. Jedná se například o přípravu všech typů občanskoprávních smluv, řešení otázek náhrady škody, zástavní právo, věcná práva, ochrana osobnosti, uzavření a rozvázání pracovního poměru, konkurenční doložky, rozvod manželství apod.

TRESTNÍ PRÁVO:

Advokátní kancelář je činná v oblasti trestní obhajoby, a to i u zvlášť závažných trestných činů.

POZEMKOVÉ PRÁVO:

Advokátní kancelář poskytuje služby při uzavírání smluv o koupi či prodeji nemovitostí, darovacích smluv, smluv o zřízení věcných břemen či předkupních práv, včetně vyřízení zápisu v příslušném katastru nemovitostí a podání daňového přiznání, nájemní smlouvy. Současně je standardní poskytování služeb v souvislosti s nájmy, výpůjčkami nemovitostí, včetně všech úkonů s tím spojených.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Drahomíra Liptáková

tel.: +420 386 356 080

mob.: +420 776 028 930

 

JUDr. Hana Homolková

tel.: +420 386 356 080

mob.: +420 602 965 886

 

e-mail: ak.liptakovahomolkova@seznam.cz

Kde nás najdete?